เลขติดตามสินค้าที่จัดส่งในอเมริกา 

เลขติดตามสินค้าที่จัดส่งในอเมริกา

อัตราค่าเงินวันนี้ 1 USD = 39 บาท
Update ! 2567

อัพเดตเลขติตดามที่ส่งเฉพาะในอเมริกา Nokpreorder ยินดีให้บริการค่ะ

สามารถเช็คเลขติดตามได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/  ได้เลยนะคะ

เลข tracking ออเดอร์ที่ปิดรอบ 22/2/66 และรอบ 1/3/66 สำหรับออเดอร์ที่ส่งโกดังอเมริกาค่ะ รอบ 22 กุมภาพันธ์...

โพสต์โดย Nokpreorder รับฝากซื้อของ รับสั่งของผ่าน ebay amazon aliexpress และอื่นๆ เมื่อ วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2023

 

เลข tracking ออเดอร์ที่ปิดรอบ 2/11/65

KEX20923960278 (npnb20833)
KEX20923960286 (npnb20866)
KEX20923960290 (npnb20883)
KEX20923960306 (npnb20887)
KEX20923960318 (npnb20897)
KEX20923960322 (npnb20898)
KEX20923960332 (npnb20905)
KEX20923960344 (npnb20909)
KEX20923960364 (npnb20913)
KEX20923960376 (npnb20916)
KEX20923960380 (npnb20921)
KEX20923960394 (npnb20931)
KEX20923960406 (npnb20932)
KEX20923960418 (npnb20935)
KEX20923960434 (npnb20949)
KEX20923960444 (npnb20915)
KEX20923960456 (npnb20927)
KEX20923960470 (npnb20901)
KEX20923960482 (npnb20947)
KEX20923960494 (npnb20910)
KEX20923960506 (npnb20958)
822677476051 (npnb20938)

 

เลข tracking ออเดอร์ที่ปิดรอบ 26/10/65

KEX20913522624 (npnb20843)
KEX20913522624 (npnb20852)
KEX20913522636 (npnb20835)
KEX20913522648 (npnb20828)
KEX20913522656 (npnb20856)
KEX20913522664 (npnb20754)
KEX20913522676 (npnb20861)
KEX20913522680 (npnb20868)
KEX20913522694 (npnb20874)
KEX20913522702 (npnb20875)
KEX20913522714 (npnb20878)
KEX20913522722 (npnb20880)
KEX20913522738 (npnb20881)
KEX20913522746 (npnb20895)
KEX20913522754 (npnb20818)
KEX20913522768 (npnb20822)
KEX20913522778 (npnb20857)
KEX20913522784 (npnb20872)
KEX20913522790 (npnb20877)
KEX20913522806 (npnb20812)
KEX20913522812 (npnb20896)
KEX20913522826 (npnb20849)
KEX20913522836 (npnb20846)
KEX20916613800 (npnb20821)
KEX20916613815 (npnb20853)
KEX20916613825 (npnb20860)

 

เลข tracking ออเดอร์ที่ปิดรอบ 19/10/65

KEX20905206527 (npnb20783)
KEX20905206527 (npnb20851)
KEX20905206531 (npnb20777)
KEX20905206545 (npnb20785)
KEX20905206559 (npnb20791)
KEX20905206564 (npnb20838)
KEX20905206575 (npnb20839)
KEX20905206581 (npnb20767)
KEX20905206597 (npnb20805)
KEX20905206601 (npnb20793)
KEX20905206615 (npnb20743)
KEX20905206624 (npnb20740)
KEX20905931556 (npnb20829)
KEX20905931560 (npnb20782)
KEX20905931576 (npnb20792)
KEX20905931584 (npnb20801)
KEX20905931592 (npnb20807)
KEX20905931606 (npnb20834)
KEX20905931610 (npnb20852)
KEX20907636706 (npnb20727)
KEX20907636711 (npnb20800)
KEX20907636724 (npnb20809)
 

 

เลข tracking ออเดอร์ที่ปิดรอบ 12/10/65

KEX20897099785 (npnb20699)
KEX20897099785 (npnb20737)
KEX20887738488 (npnb20776)
KEX20887738490 (npnb20423)
KEX20887738524 (npnb20698)
KEX20897099554 (npnb20731)
KEX20897099574 (npnb20706)
KEX20897099589 (npnb20723)
KEX20897099599 (npnb20728)
KEX20897099604 (npnb20733)
KEX20897099611 (npnb20736)
KEX20897099648 (npnb20748)
KEX20897099663 (npnb20761)
KEX20897099671 (npnb20764)
KEX20897099685 (npnb20765)
KEX20897099700 (npnb20772)
KEX20897099719 (npnb20779)
KEX20897099725 (npnb20714)
KEX20897099730 (npnb20720)
KEX20897099741 (npnb20749)
KEX20897099755 (npnb20752)
KEX20897099761 (npnb20757)
KEX20897099771 (npnb20780)

 

เลข tracking ออเดอร์ที่ปิดรอบ 5/10/65

KEX20883856927 (npnb20623)
KEX20883856927 (npnb20662)
KEX20883856931 (npnb20670)
KEX20883856931 (npnb20678)
KEX20883856951 (npnb20605)
KEX20883856965 (npnb20671)
KEX20883856972 (npnb20598)
KEX20883856988 (npnb20637)
KEX20883856991 (npnb20656)
KEX20883857004 (npnb20665)
KEX20883857011 (npnb20669)
KEX20883857021 (npnb20673)
KEX20883857034 (npnb20674)
KEX20883857048 (npnb20681)
KEX20883857057 (npnb20684)
KEX20883857066 (npnb20685)
KEX20883857075 (npnb20690)
KEX20883857087 (npnb20693)
KEX20883857097 (npnb20694)
KEX20883857106 (npnb20695)
KEX20883857115 (npnb20704)
KEX20883857128 (npnb20725)
KEX20883857130 (npnb20729)
KEX20883857157 (npnb20734)

 

เลข tracking ออเดอร์ที่ปิดรอบ 28/9/65

KEX20872497235 (npnb20240)
KEX20872497211 (npnb20540)
KEX20872497223 (npnb20640)
KEX20872497223 (npnb20643)
KEX20872497252 (npnb20606)
KEX20872497268 (npnb20625)
KEX20872497272 (npnb20629)
KEX20872497280 (npnb20642)
KEX20872497291 (npnb20644)
KEX20872497301 (npnb20645)
KEX20872497311 (npnb20646)
KEX20872497325 (npnb20652)
KEX20872497334 (npnb20675)
KEX20872497347 (npnb20636)
KEX20872497351 (npnb20630)
SMSL000088657TF (npnb20593)

 

เลข tracking ออเดอร์ที่ปิดรอบ 14 และ 21 /9/65

KEX20862469830 (npnb20421)
KEX20862469846 (npnb20462)
KEX20862587565 (npnb20464)
KEX20862469852 (npnb20477)
KEX20862469866 (npnb20491)
KEX20862469872 (npnb20498)
KEX20862469884 (npnb20506)
KEX20862469896 (npnb20507)
KEX20862469906 (npnb20532)
KEX20862469918 (npnb20533)
KEX20867036316 (npnb20392)
KEX20867036316 (npnb20408)
KEX20867036316 (npnb20439)
KEX20867036328 (npnb19881)
KEX20867036338 (npnb20535)
KEX20867036340 (npnb20557)
KEX20867036358 (npnb20576)
KEX20867036362 (npnb20589)
KEX20867853680 (npnb20619)
KEX20867853705 (npnb20580)
KEX20867853705 (npnb20595)
KEX20867853710 (npnb20584)
KEX20867853710 (npnb20588)
KEX20867853725 (npnb20518)
KEX20867853730 (npnb20569)
KEX20867853745 (npnb20583)
KEX20867853750 (npnb20585)
KEX20867853760 (npnb20611)
KEX20867853770 (npnb20615)
KEX20867853785 (npnb20556)
KEX20867853790 (npnb20572)
KEX20867853800 (npnb20626)

 

เลข tracking ออเดอร์ที่ปิดรอบ 7/9/65

KEX20848523674 (npnb19881)
KEX20848523684 (npnb19881)
KEX20848523698 (npnb20087)
KEX20848523706 (npnb20425)
KEX20848523714 (npnb20425)
KEX20848523726 (npnb20424)
KEX20848523736 (npnb20429)
KEX20848523740 (npnb20449)
KEX20848523756 (npnb20459)
KEX20848523764 (npnb20466)
KEX20848523776 (npnb20467)
KEX20848523788 (npnb20477)
KEX20848523792 (npnb20512)
KEX20848523802 (npnb20393)
KEX20849254238 (npnb20399)
KEX20852245730 (npnb20456)
KEX20852245730 (npnb20484)
KEX20852245730 (npnb20538)
KEX20852245730 (npnb20548)
KEX20852245740 (npnb20500)
KEX20852245740 (npnb20558)
KEX20852245750 (npnb20525)
KEX20852357699 (npnb20440)
KEX20852245760 (npnb20475)
KEX20852245770 (npnb20479)
KEX20852245780 (npnb20481)
KEX20852272676 (npnb20482)
KEX20852245790 (npnb20489)
KEX20852245800 (npnb20499)
KEX20852245810 (npnb20504)
KEX20852245820 (npnb20509)
KEX20852245830 (npnb20514)
KEX20852245840 (npnb20520)
KEX20852245850 (npnb20522)
KEX20852245860 (npnb20526)
KEX20852357700 (npnb20527)
KEX20852245870 (npnb20531)
KEX20852245880 (npnb20539)
KEX20852245890 (npnb20543)
KEX20852245900 (npnb20554)
KEX20852245910 (npnb20563)

 

เลข tracking ออเดอร์ที่ปิดรอบ 31/8/65

KEX20840869924 (npnb20377)
KEX20840869934 (npnb20363)
KEX20840869948 (npnb20383)
KEX20840869952 (npnb20389)
KEX20840869962 (npnb20404)
KEX20840869974 (npnb20382)
KEX20840869974 (npnb20397)
KEX20840869974 (npnb20445)
KEX20840869974 (npnb20478)
KEX20840869984 (npnb20412)
KEX20840869984 (npnb20453)
KEX20838788790 (npnb20411)
KEX20838788809 (npnb20431)
KEX20838788819 (npnb20438)
KEX20838788825 (npnb20438)
KEX20838788836 (npnb20468)
KEX20838788849 (npnb20469)
KEX20838788856 (npnb20487)
KEX20838788863 (npnb20428)
KEX20838788873 (npnb20450)
KEX20838788887 (npnb20485)

 

เลข tracking ออเดอร์ที่ปิดรอบ 24/8/65

KEX20827921447 (npnb20368)
KEX20827921468 (npnb20338)
KEX20828773020 (npnb20311

KEX20828773020 (npnb20328)
KEX20828773034 (npnb20314)
KEX20828773042 (npnb20316)
KEX20828773054 (npnb20318)
KEX20828773062 (npnb20322)
KEX20828773074 (npnb20329)
KEX20828773082 (npnb20336)
KEX20828773090 (npnb20339)
KEX20828773104 (npnb20343)
KEX20828773114 (npnb20349)
KEX20828773126 (npnb20360)
KEX20828773130 (npnb20366)
KEX20828773146 (npnb20370)
KEX20828773150 (npnb20357)
KEX20828773162 (npnb20362)
KEX20828773172 (npnb20310)
KEX20828773180 (npnb20324)
KEX20828773194 (npnb20364)
KEX20828773204 (npnb20371)

 

เลข tracking ออเดอร์ที่ปิดรอบ 17/8/65

KEX20820808970 (npnb20200)
KEX20820808985 (npnb20260)
KEX20820808995 (npnb20284)
KEX20820809005 (npnb20286)

KEX20820809005 (npnb20303)
KEX20820809015 (npnb20157)
KEX20820809025 (npnb20258)
KEX20820809035 (npnb20265)
KEX20820809045 (npnb20272)
KEX20820809050 (npnb20294)
KEX20820809060 (npnb20317)
KEX20820809075 (npnb20283)
KEX20820809085 (npnb20288)
KEX20820809090 (npnb20293)
KEX20820809100 (npnb20295)
KEX20820809110 (npnb20298)
KEX20820809125 (npnb20301)
KEX20820809135 (npnb20312)
KEX20820809145 (npnb20315)
KEX20820809150 (npnb20320)
KEX20822180362 (npnb20201)

 

 

เลข tracking ออเดอร์ที่ปิดรอบ 10/8/65

KEX20812031015 (npnb20199)
KEX20812031025 (npnb20159)
KEX20812031035 (npnb20136)
KEX20812031040 (npnb20177)
KEX20812031050 (npnb20243)
KEX20812031075 (npnb20213)
KEX20812031080 (npnb20216)
KEX20812031090 (npnb20218)
KEX20812031115 (npnb20230)
KEX20812031125 (npnb20232)
KEX20812031135 (npnb20237)
KEX20812031140 (npnb20239)
KEX20812031150 (npnb20245)
KEX20812031160 (npnb20255)
KEX20812031175 (npnb20257)
KEX20812031190 (npnb20266)
KEX20812031200 (npnb20290)
KEX20812031210 (npnb20145)
KEX20812031225 (npnb20193)
KEX20812031230 (npnb20224)
KEX20812031240 (npnb20234)
KEX20812031255 (npnb20246)
KEX20812031260 (npnb20248)
KEX20812031270 (npnb20249)
KEX20812031280 (npnb20274)
KEX20812031295 (npnb20281)
KEX20812031300 (npnb20102)
KEX20812031315 (npnb20209)


สั่งซื้อสินค้า

สั่งซื้อสินค้าที่ลูกค้าต้องการได้ง่ายดายเพียงกรอกแบบฟอร์ม

แจ้งชำระเงิน

หลังโอนเงินต้องแจ้งการชำระเงินให้ถูกต้อง

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการในการสั่งซื้อถูกที่สุด

ฝากกดถูกใจเพจและแชร์เพจของนกหน่อยนะคะ จะได้ติดตามสินค้า ข่าวสาร และติดต่อแม่ค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ

ผู้ใช้บริการ 50 ท่านล่าสุด

วันที่ ชื่อลูกค้า รหัสการสั่งซื้อ สถานะ tracking
13 มิถุนายน 67 จักรี ตั้งชูทวีทรัพย์ npnb26743 สินค้ากำลังเดินทาง ดูรายละเอียด
13 มิถุนายน 67 ภควัต สามาลย์ npnb26742 สินค้ากำลังเดินทาง ดูรายละเอียด
13 มิถุนายน 67 สุกัญญา สุยะ npnb26741 สินค้ากำลังเดินทาง ดูรายละเอียด
13 มิถุนายน 67 ทิพย์ดนัย สมนึก npnb26740 สินค้ากำลังเดินทาง ดูรายละเอียด
13 มิถุนายน 67 พรพิสิทธิ์ สิงห์โตแก้ว npnb26739 สินค้ากำลังเดินทาง ดูรายละเอียด
13 มิถุนายน 67 ณัฐวุฒิ เมณฑ์กูล npnb26738 สินค้ากำลังเดินทาง ดูรายละเอียด
13 มิถุนายน 67 คุณเคน npnb26737 สินค้ากำลังเดินทาง ดูรายละเอียด
13 มิถุนายน 67 Kitsada Pitakngamwong npnb26736 สินค้ากำลังเดินทาง ดูรายละเอียด
13 มิถุนายน 67 นิธินันทน์ มีนสุข npnb26735 สินค้ากำลังเดินทาง ดูรายละเอียด
13 มิถุนายน 67 Raphirat Jittrong npnb26734 สินค้ากำลังเดินทาง ดูรายละเอียด
13 มิถุนายน 67 สุรพัฒน์ จันทร์วศิน npnb26733 สินค้ากำลังเดินทาง ดูรายละเอียด
13 มิถุนายน 67 Wissanu Phalapol npnb26732 สินค้ากำลังเดินทาง ดูรายละเอียด
13 มิถุนายน 67 Worakhom Somphien npnb26731 สินค้ากำลังเดินทาง ดูรายละเอียด
13 มิถุนายน 67 Pranee Kunlanittham npnb26730 สินค้ากำลังเดินทาง ดูรายละเอียด
13 มิถุนายน 67 สุภาภรณ์ จันตา npnb26729 สินค้ากำลังเดินทาง ดูรายละเอียด
13 มิถุนายน 67 สิริทรัพย์ ปรีศิริ npnb26728 สินค้ากำลังเดินทาง ดูรายละเอียด
12 มิถุนายน 67 Siriwan Satutthakhet npnb26727 สินค้ากำลังเดินทาง ดูรายละเอียด
12 มิถุนายน 67 Tayawi Eampetcharapong npnb26726 สินค้ากำลังเดินทาง ดูรายละเอียด
12 มิถุนายน 67 เมธาณี ธวัชผ่องศรี npnb26725 สินค้ากำลังเดินทาง ดูรายละเอียด
12 มิถุนายน 67 Somchai Kongkamsri npnb26724 สินค้ากำลังเดินทาง ดูรายละเอียด
12 มิถุนายน 67 สันต์ โนนเสนา npnb26723 สินค้ากำลังเดินทาง ดูรายละเอียด
12 มิถุนายน 67 คุณอ้อม npnb26722 สินค้ากำลังเดินทาง ดูรายละเอียด
12 มิถุนายน 67 เสน่ห์ ปรางศร npnb26721 สินค้ากำลังเดินทาง ดูรายละเอียด
12 มิถุนายน 67 Chompot Kasemrungchaikit npnb26720 สินค้ากำลังเดินทาง ดูรายละเอียด
11 มิถุนายน 67 นอธ สุวรรณเศรษฐ npnb26719 สินค้ากำลังเดินทาง ดูรายละเอียด
11 มิถุนายน 67 Saranya Jongprachon npnb26718 สินค้ากำลังเดินทาง ดูรายละเอียด
11 มิถุนายน 67 คุณเต้ย npnb26717 สินค้ากำลังเดินทาง ดูรายละเอียด
11 มิถุนายน 67 Ekkarat Klinkularb npnb26716 สินค้ากำลังเดินทาง ดูรายละเอียด
11 มิถุนายน 67 กรวิชญ์ สุขจิรัตติกาล npnb26715 สินค้ากำลังเดินทาง ดูรายละเอียด
11 มิถุนายน 67 Patipat Arunming npnb26714 สินค้ากำลังเดินทาง ดูรายละเอียด
11 มิถุนายน 67 อรุณรัตน์ ปู่เรือน npnb26713 สินค้ากำลังเดินทาง ดูรายละเอียด
11 มิถุนายน 67 ศักดิ์ชัย โอภาสมานะกิจ npnb26712 สินค้ากำลังเดินทาง ดูรายละเอียด
11 มิถุนายน 67 ภัทรพล บัตรทิม npnb26711 สินค้ากำลังเดินทาง ดูรายละเอียด
11 มิถุนายน 67 จำเริญทรัพย์ ฉัตรอุทัย npnb26710 สินค้ากำลังเดินทาง ดูรายละเอียด
11 มิถุนายน 67 ชานนท์ ธนุรเวท npnb26709 สินค้ากำลังเดินทาง ดูรายละเอียด
11 มิถุนายน 67 Thratip Maithai npnb26708 สินค้ากำลังเดินทาง ดูรายละเอียด
10 มิถุนายน 67 คุณสุ npnb26707 สินค้ากำลังเดินทาง ดูรายละเอียด
10 มิถุนายน 67 ศราวุธ ห่วงสุวรรณ npnb26706 สินค้ากำลังเดินทาง ดูรายละเอียด
10 มิถุนายน 67 เจ้นุช ขนส่งหนองคาย npnb26705 สินค้ากำลังเดินทาง ดูรายละเอียด
10 มิถุนายน 67 Meuentawan Wiriyathawisin npnb26704 สินค้ากำลังเดินทาง ดูรายละเอียด
10 มิถุนายน 67 ปภัสสร จักรโนวัน npnb26703 สินค้ากำลังเดินทาง ดูรายละเอียด
10 มิถุนายน 67 สุรพัฒน์ จันทร์วศิน npnb26702 สินค้ากำลังเดินทาง ดูรายละเอียด
10 มิถุนายน 67 อาทิตย์ชัย เหยิง npnb26701 สินค้ากำลังเดินทาง ดูรายละเอียด
10 มิถุนายน 67 แทน แสงหัวช้าง npnb26700 สินค้ากำลังเดินทาง ดูรายละเอียด
09 มิถุนายน 67 จิตติ วิบูลย์กาญจน์ npnb26699 สินค้ากำลังเดินทาง ดูรายละเอียด
09 มิถุนายน 67 Mongkhonchaiphat Ramruaisukcharoen npnb26698 สินค้ากำลังเดินทาง ดูรายละเอียด
09 มิถุนายน 67 สุกัญญา สุยะ npnb26697 สินค้ากำลังเดินทาง ดูรายละเอียด
09 มิถุนายน 67 รณกร ภูธินันท์ภาคิน npnb26696 สินค้ากำลังเดินทาง ดูรายละเอียด
09 มิถุนายน 67 Akapol Pimsin npnb26695 สินค้ากำลังเดินทาง ดูรายละเอียด
09 มิถุนายน 67 Wittaya Seeda npnb26694 สินค้ากำลังเดินทาง ดูรายละเอียด

เเสดงความคิดเห็นต่อการบริการของเราด้วยนะค่ะ

ทางร้าน nokpreorder.com ต้องขอขอบพระคุณลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่มาใช้บริการ รับสั่งซื้อสินค้าจาก Ebay Amazon และ Etsy จากทางเว็บของเรา เว็บของเราทำการบริการลูกค้าทุกท่านด้วยใจที่รักบริการ อยากบริการให้ลูกค้าทุกท่านได้รับความสะดวกสบายและรวดเร็วในการสั่งซื้อสินค้าทุกขั้นตอน หลังจากลูกค้าใช้บริการทางเว็บของเราเรียบร้อยแล้ว ทางเว็บของเราใคร่ขอให้ลุกค้าแสดงความคิดเห็นในการใช้บริการ เพื่อนำไปปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น ขอบคุณค่ะ